KAWEPALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA realizuje projekt pn. „Zwiększenie konkurencyjności międzynarodowej firmy KawePale Sp. z o.o. Spółka Komandytowa poprzez udział w branżowym programie promocji” współfinansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

 

Przedmiotem projektu jest udział spółki KawePale w Programie promocji branży polskich specjalności żywnościowych. Jako główne rynki perspektywiczne wybraliśmy:

  • Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) rynek silnie rozwijający się i chłonny o istotnym znaczeniu dla gospodarki światowej,
  • Chiny – jedna z najszybciej rozwijających się gospodarek na świecie, która w ostatnim czasie stawia na pobudzenie sektora usług, innowacji oraz konsumpcji wewnętrznej.

Niniejszy projekt polega na zwiększeniu konkurencyjności spółki KawePale na rynku międzynarodowym poprzez udział w branżowym programie promocji. KawePale Sp. z o.o. Sp. k. zamierza wziąć udział w trzech imprezach targowych:

  1. SIAL CHINA, Szanghaj, 2019
  2. Yummex Middle East Dubaj, ZEA 2019
  3. SIAL Middle East, Abu Dhabi, 2019

Bezpośredni udział w targach da nam możliwość nawiązania kontaktów handlowych z potencjalnymi partnerami biznesowymi. Dodatkowo przedstawiciele firmy wezmą udział w doradztwie i szkoleniach dotyczących wejścia na rynki perspektywiczne i umiędzynarodowienia, zostaną wytworzone materiały promocyjne, stoisko Marki Polskiej Gospodarki oraz odbędzie się na szeroką skalę kampania marketingowa.

Celem projektu jest promocja naszego flagowego produktu – Kawy Speciality – wśród podmiotów działających w branży detalicznej, hurtowej, HoReCa, podmiotów korporacyjnych oraz zwiększenie rozpoznawalności marki i przychodów ze sprzedaży zagranicznej. Celem pośrednim jest dalszy rozwój przedsiębiorstwa, w tym rozszerzanie oferty usługowej oraz zwiększenie zatrudnienia dzięki wejściu przedsiębiorcy na rynki zagraniczne a także poszerzania grona odbiorców swoich usług.

 

Wydatki kwalifikowalne: 509 900.00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 407 920.00 PLN