PROJEKT DOFINANSOWANY
Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

KAWEPALE SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich jakim jest:

„Zwiększenie konkurencyjności międzynarodowej firmy KAWEPALE SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA
poprzez udział w branżowym programie promocji”

Celem projektu
jest

Promocja flagowego produktu Beneficjenta – Kawy Speciality wśród podmiotów działających w branży detalicznej, hurtowej, HoReCa oraz podmiotów korporacyjnych, a także zwiększenie rozpoznawalności marki i przychodówze sprzedaży zagranicznej.

Polska palarnia kawy speciality KawePale

Dofinansowanie projektu z UE:

407 920.00 PLN

W 2019 roku KawePale realizowało dotację unijną z programu Go To Brand. W ramach programu promującego polskie produkty na rynkach perspektywicznych. Braliśmy udział w wydarzeniach takich jak SIAL CHINA, SIAL Middle East czy Yummex Middle East. 

W trakcie minionych wydarzeń zebraliśmy masę doświadczeń biznesowych jak i obyczajowo kulturowych.

Dubaj #yummex2019

Shanghaj #sialchina